دکتر مهراد فخرالدینی

متخصص قلب و عروق


داروي پروپرانولول Propranolol

Propranolol پروپرانولول ( ایندرال )

دسته دارویی :
بتابلاکر
معمولا(نه حتما)هر دارویی که آخر کلمه آن لول داشته باشد بتابلاکر می باشد مثل متوپرولول،آتنولول،تیمولول و ...

مکانیسم اثر :
پروپرانولول با بلاک بتا یک سبب (تضعیف قلب ،هیپوتانسیون و برادیکاردی) و با بلاک بتا دو سبب (برونکواسپاسم و تنگی نفس) می شود.

اندیکاسیون ها :
هایپرتانسیون
تاکی آریتمی فوق بطنی(دهلیزی)
اضطراب
سردرد
ترمور(لرزش)

کنتراندیکاسیون مهم :
هایپوتانسیون
برادیکاردی
آسم
نارسایی قلبی

عوارض جانبی :
هیپوتانسیون
برادیکاردی
نارسایی قلبی
تنگی نفس
افسردگی
هیپرلیپیدمی

قبل از دادن دارو حتما ضربان قلب بیمار را چک نمایید اگر کمتر یا مساوی ۶۰ باشد از دادن دارو به بیمار اجتناب نمایید.
قبل از دادن دارو به بیمار فشار خون بیمار را چک نمایید اگر فشار خون بیمار کمتر یا مساوی ۹۰ میلی متر جیوه بود از دادن دارو خودداری نمایید.
دربیماران دیابتیک سطح قند خون را چک نمایید.
وضعیت تنفسی بیمار را چک نمایید زیرا ایندرال سبب تنگی نفس می شود.
به بیمار آموزش دهید که دارو را خودسرانه قطع ننماید زیرا خطرناک می باشد.
https://t.me/DrMehradFakhreddini


مطالب ویـژه


داروها دربیماران قلبی


درمان بیماریهای قلبی و عروقی


مطالب غیر پزشکی


راهکارهای کنترل عوامل خطر در بیماران قلب و عروق


بیما ریهای غیر قلبی


اخبار جدید پزشکی


علایم بیماریهای قلبی و عروقی


گپی کوتاه


تغذیه وبیماریهای قلبی و عروق


بیماریهای قلب و عروق


روش های تشخیصی بیماریهای قلبی وعروقی


آدرس مطب و کلینیک چکاب قلاستفاده صحیح از ترید میلمطالب غیر پزشکیگپی کوتاهاخبار جدید پزشکیبیما ریهای غیر قلبیبیماریهای قلب و عروقتغذیه وبیماریهای قلبی و داروها دربیماران قلبیدرمان بیماریهای قلبی و عروش های تشخیصی بیماریهایراهکارهای کنترل عوامل خعلایم بیماریهای قلبی و عصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر