دکتر مهراد فخرالدینی

متخصص قلب و عروق


کنترل عوامل خطر دربیماریهای قلب و عروق

کنترل عوامل خطر قابل تغییر و قابل اصلاح قلب و عروق :

شناسایی عوامل خطر بیماری قلبی و عروق

.Aعوامل خطر قابل کنترل و قابل اصلاح:
1.هیپر کلسترولمی
2.پرفشاری خون
3.مصرف سیگار
4.دیابت
5.چاقی و اضافه وزن
6.بی تحرکی و عدم فعالیت بدنی و ورزش
7.تغذیه ناسالم
8.عوامل روحی و روانی و استرس ها

B.عوامل خطر غیر قابل کنترل و غیر قابل اصلاح :
1.ارث و ژنتیک و سابقه فامیلی
2. جنس مرد
3.سن
4.عوامل ناشناخته و...

تعریف عوامل خطر بیماری عروق کرونر :

سابقه بیماری عروقی در افراد خانواده در مردان زیر 55سال و در زنان زیر 65سال سابقه خانوادگی محسوب می شود . از نظر سن در مردان سن بالای 45 سال و در زنان سن بالای 55سال بعنوان یک ریسک فاکتور قلبی و عروقی محسوب می شود . درمردان نسبت به زنان قبل از یائسگی ریسک بیماری قلبی بیشتر است ودر زنان ده سال دیرتر بیماری قلبی بروز می کند. چاقی درصورتی که اندکس توده بدن بالای 30باشد یا اندازه دور کمر درمردان بیش از101سانتیمتر و در زنان بیش از 89سانتی متر باشد یک ریسک فاکتور قلبی محسوب می شود . تری گلیسیرید بالای 150میلی گرم در دسی لیتر میزان HDL<40mg/dlدرمردان و HDL<50mg/dlدرزنان فشارخون بالای 130/85 قند ناشتای بالای 110mg/dl

C.عوامل خطر جدید و درحال بررسی :
1.عوامل التهابی و عفونی مثل :CRP. همو سیستئین . کلامیدیا پنومونیه و...
2.عوامل انعقادی و فیبرینو ژن
3.عوامل مربوط به کلسترول مثل :لیپوپروتئین A.اندازه ذرات LDL.و...

1 ـ هیپر کلسترولمی :
پس از اندازه گیری پرو فا یل ناشتای لیپید و آنا لیز انواع کلسترول بر اساس میزان کلسترول و ریسک بیماری قلبی و عوارض احتمالی بیماران گروه بندی شده و پس از مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی و برنامه ریزی ورزشی و کنترل وزن برای رسیدن به وزن ایده آل انجام می شود .افزایش هر یک میلی گرم در کلسترولLDLریسک بیماری عروق کرونر را 3-2درصد افزایش می دهد.

هدف اصلی درمان کلسترول LDL:

- کلسترول LDLکمتر از 70mg/ dl ایده آل

- کلسترول بین mg/ dl130 -100 مطلوب

mg /dl130-100 بالاتر از حد مطلوب mg/dl160-130افزایش متوسط mg /dl190-160افزایش شدید mg /dl 190< بسیار بالا

هدف ازکنترل کلسترول LDLایده آل در بیماران پر خطر قلبی یعنی سکته قلبی یا عمل بای پس کرونر یا آنژیو پلاستی کرونرودیابت و... LDL<70mg/dlاست.

دربیماران با بیماری عروق کرونر یا ریسک معادل بیماری کرونر مثل بیماری مزمن کلیه میزان LDL<100mg/dlرامطلوب می دانند.

دربیماران با وجود ریسک فاکتور متعدد قلبی حداقل دو ریسک فاکتور مثل استعمال سیگار و پرفشاری خون میزان LDL<130mg/dlرامناسب می دانند.

دربیماران با حداقل یک ریسک فاکتور قلب باید LDL<160mg/dlباشد.

درهر فردی که LDL>190mg/dlباشد حتی بدون ریسک فاکتور قلبی باید درمان دارویی شروع شود.

هدف کلسترول HDL:

Mg/dl40 > پایین Mg/dl60 < هرچه بالاتر مطلوب تربه ازای هر یک میلی گرم افزایش در کلسترول HDLریسک بیماری قلبی وعروقی 3-2درصد کاهش می یابد.کاهش هر یک میلی گرم HDLریسک بیماری قلبی و عروقی را 4-3 درصد افزایش می دهد .درمردان HDL<40mg/dlو در زنان HDL <60mg/dLرا بعنوا ن ریسک فاکتو ر بیماری عروق کرونر می دانند.

کنترل هیپر تری گلیسیریدمی پس از درمان کلسترول LDL:

mg/dl150 > طبیعی Mg/dl200-150 مرزی بالا Mg/dl500-200بالا Mg/dl500< بسیار بالا

دربیماران پرخطر قلبی و عروقی و دیابت میزان ایده آل تری گلیسیرید کمتر از 150mg/dlتوصیه می شود .

2 ـ پرفشاری خون HTN:

آخرین طبقه بندی فشارخون BPرادر چهار گروه قرار می دهند:

مرحله نرمال یا ایده آل BP<120/80 مرحله پره هیپر تنشن :BP;120-139/80-89 مرحله یک فشار خون BP:140-159/90-99 مرحله دو فشار خون 160/100<

ازمرحله پره هیپرتنشن باید تغییر شیوه زندگی و اصلاح الگوی تغذیه ای شروع کرد ودرمان دارویی در مرحله پره هیپرتنشن باید در صورت عدم کنترل فشار با تغییر شیوه زندگی یا در افراد بابیماری دیابت بیماری مزمن کلیوی بیماری کرونر یا نارسایی قلب از همین مرحله شروع شود .

درمرحله یک فشار خون باید از همان ابتدای تشخیص درمان دارویی شروع شود حداقل یک دارو براساس وجود یک بیماری زمینه ای یا درصورت عدم وجود بیماری همراه با دوز پایین دیورتیک یا داروی ادرار آور شروع می شود .و پاسخ بیمار به اصلاح شیوه زندگی و درمان دارویی حداقل بعد از دو تا چهار هفته ارزیابی می شود.

دربیماران با مرحله دو فشارخون از همان ابتدای تشخیص درمان دو دارویی که یکی از آنها دیورتیک باشد شروع می شود.درمدت یک الی دو هفته ارزیابی از نظر پاسخ به درمان انجام می شود .

هدف از کنترل فشار خون :

درجمعیت عمومی و بدون بیماری یا ریسک فاکتور قلبی همراه رسیدن به سطح BP<140/90کافی است تا از حوادث احتمالی قلبی و عروقی و آسیب به ارگان های هدف یعنی مغز و چشم و کلیه و عروق پیشگیری شود.

دربیماران با پرفشاری خون به ازای هر 7mmHgافزایش فشار خون 27درصد حوادث قلبی و عروقی افزایش می یابد .دربیماران با نارسایی مزمن کلیه ودربیماران دیابتی و قلبی و عروقی BP<130/80 توصیه می شود.

3.استعمال سیگار و دخانیات :

مصرف سیگار ریسک حوادث قلبی و عروقی را دو تا سه برابر می کند ترک سیگار می تواند 60 درصد ریسک حوادث قلبی را در عرض سه سال کاهش دهد بیشتر این کاهش در سه تا شش ماه اول رخ می دهد.

ادامه دارد....


آدرس مطب : 1
تلفن : 22923067 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آدرس مطب و کلینیک چکاب قلاستفاده صحیح از ترید میلمطالب غیر پزشکیگپی کوتاهاخبار جدید پزشکیبیما ریهای غیر قلبیبیماریهای قلب و عروقتغذیه وبیماریهای قلبی و داروها دربیماران قلبیدرمان بیماریهای قلبی و عروش های تشخیصی بیماریهایراهکارهای کنترل عوامل خعلایم بیماریهای قلبی و عصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر